Wypadek w pracy

Wypadek w pracy lub w rolnictwie.

Jeżeli Ty, członek Twojej Rodziny, lub inna bliska Ci osoba wykonując obowiązki służbowe w zakładzie pracy, lub prace związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (hodowla, uprawy, sadownictwo) uległeś wypadkowi i doznałeś obrażeń ciała należy Ci się odszkodowanie z ZUS, lub KRUS, oraz z osobistej polisy NNW.

Jeżeli Ty, członek Twojej Rodziny, lub inna bliska Ci osoba uległeś wypadkowi i doznałeś obrażeń ciała z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lub wykonując prace w gospodarstwie rolnym u innego rolnika (sąsiad, członek rodziny prowadzący odrębne gospodarstwo rolne ) uległeś wypadkowi i doznałeś obrażeń ciała należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC zakładu pracy, bezpośrednio od pracodawcy lub właściciela gospodarstwa rolnego.

Najczęściej spotykane przykłady wypadków w pracy to :

 •   upadki z wysokości
 •   porażenia prądem
 •   potrącenia przez samochody, wózki widłowe
 •   uszkodzenia kończyn przy obsłudze maszyn
 •   upadki i poślizgnięcia na śliskich nawierzchniach
 •   zatrucia substancjami chemicznymi
 •   oparzenia

Każdy wypadek w pracy powinien zostać niezwłocznie zgłoszony przełożonemu lub bezpośrednio pracodawcy. Po otrzymaniu informacji o wypadku, pracodawca zleca sporządzenie powypadkowego protokołu BHP, który powinien zawierać ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, protokoły z przesłuchań samego poszkodowanego i świadków oraz inne materiały i dokumenty, np. opinie lekarskie, opinie specjalistów. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z treścią protokołu może wnieść do niego uwagi i zastrzeżenia, które powinny być załączone do protokołu głównego.

Do najczęściej występujących przyczyn wypadków przy pracy rolniczej należą:

 • nieprzestrzeganie podstawowych zasad BHP
 • użytkowanie przestarzałych i wyeksploatowanych maszyn i urządzeń
 • stosowanie sprzętu własnej produkcji lub z niewiadomych źródeł
 • niestosowanie osłon zabezpieczających ruchome części maszyn
 • niewłaściwe przygotowanie zaplecza technicznego przy naprawach urządzeń rolniczych
 • nieład i nieporządek w obejściach gospodarskich
 • powierzanie dzieciom i osobom starszym prac, których nie powinny wykonywać

Nie trać czasu na samodzielną i nierówną walkę z pracodawcą, lub firmą ubezpieczeniową.

Zaufaj profesjonalistom i naszemu doświadczeniu.

Prowadzimy sprawy na każdym etapie, od przygotowania dokumentacji i zakresu roszczeń, przez negocjacje z podmiotem odpowiedzialnym za zaistniała szkodę do finalizacji na sali sądowej.
Każdy klient jest dla nas ważny i każdemu poświęcamy maksimum uwagi i umiejętności

Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych bez żadnych opłat wstępnych !!!
Weryfikujemy i bezpłatnie analizujemy wcześniej przyznane kwoty odszkodowań.

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami!