fbpx
UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

UFG zajmuje się wypłacaniem odszkodowań i świadczeń osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, jeżeli sprawcą szkody był:

  • posiadacz zidentyfikowanego pojazdu nie ubezpieczonego ubezpieczeniem OC
  • posiadacz lub kierowca o nie ustalonej tożsamości poruszający się nie zidentyfikowanym pojazdem;
  • posiadacz lub kierowca w stanie odurzenia alkoholowego poruszający się
  • zidentyfikowanym pojazdem nie ubezpieczony ubezpieczeniem obowiązkowym.

UFG wypłaca odszkodowanie tylko za szkodę na osobie wyrządzoną przez pojazd mechaniczny. Jeżeli dojdzie do szkody w okolicznościach wskazujących, iż odszkodowanie ma płacić UFG, to roszczenie zgłaszamy w jakimkolwiek zakładzie ubezpieczeń prowadzącym ubezpieczenia obowiązkowe.

Jeżeli w samochodzie szkodę spowodował nie ubezpieczony posiadacz pojazdu, a poszkodowany ma dobrowolne ubezpieczenie autocasco, to w pierwszej kolejności roszczenia są zaspokajane z autocasco.

UFG wypłat na rzecz poszkodowanych musi dokonać w terminie 60 dni od otrzymania materiałów o szkodzie. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma również za zadanie zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

ZOSTAŁEŚ
POSZKODOWANY ?

Możemy Ci pomóc !

694 160 366

LOKALIZACJA

KONTAKT

Tel. kom.: 694 160 366
Tel.: 43 659 13 11

e-mail: biuro@nowium.pl

ul. Łaska 39   (II piętro)
98-220 Zduńska Wola
(budynek Galerii Venus)

Szczegóły dojazdu »

LOKALIZACJA