ELEKTROWNIE WIATROWE

Jeżeli Ty i Twoja Rodzina mieszkacie na terenach negatywnego oddziaływania instalacji elektrowni wiatrowych, a uciążliwości wynikające ze zbyt bliskiej lokalizacji jakimi są:

  • emisja szkodliwego hałasu
  • emisja infradźwięków
  • migotanie światła

powodują utratę wartości rynkowej i użytkowej Twojej nieruchomości, a objawy syndromu turbin wiatrowych nie pozwalają na normalne codzienne funkcjonowanie masz prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) art. 36 ust. 1 Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części.
Uprawnienia te można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.
Dodatkowo jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości (art. 36 ust. 3 ustawy). To uprawnienie przedawnia się po upływie 5 lat od dnia zmiany planu miejscowego.

Mając znaczne doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw możemy zaoferować Państwu kompleksową obsługę w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Prowadzimy sprawy na każdym etapie, od przygotowania dokumentacji i zakresu roszczeń, przez negocjacje z podmiotem odpowiedzialnym za zaistniała szkodę do finalizacji na sali sądowej.

Przyjmujemy sprawy do realizacji bez żadnych opłat wstępnych !!!
Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami !

ZOSTAŁEŚ
POSZKODOWANY ?

Możemy Ci pomóc !

694 160 366

LOKALIZACJA

KONTAKT

Tel. kom.: 694 160 366
Tel.: 43 659 13 11

e-mail: biuro@nowium.pl

ul. Łaska 39   (II piętro)
98-220 Zduńska Wola
(budynek Galerii Venus)

Szczegóły dojazdu »

LOKALIZACJA